ДОГОВІР про надання рекламних послуг

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить, написавши електронного листа за адресою: elenamagic1972@gmail.com

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору,  адресований фізичним особам  і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності  фізичної особи-підприємця Некрасової Олени В’ячеславівни , який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 22660000000043304 від 11.04.2008 ), названий в подальшому як «Виконавець»,  на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця у розділі «Співробітництво».

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій,  передбачених п. 4.4. цього Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).  

1. Загальні положення

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1 «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям festportal.com

2.2 «Акцепт Договору» – беззастережна згода про прийняття пропозиції укласти договір, виражена шляхом виконання певних дій, які свідчать про бажання укласти договір.

2.3 «Акаунт» – профіль (обліковий запис) що містить набір відомостей, які Відвідувач сайту добровільно передає Виконавцю під час проходження процедури реєстрації через інстумент сайту «Вхід на сайт»

2.4 «Відвідувач сайту» – фізична особа , яка може ознайомлюватись з Продуктами Замовника на Сайті Виконавця, розміщеному у вільному доступі в інтернет- мережі.

2.5 «Отримувач рекламної інформації» – фізична особа,що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка добровільно передає Виконавцю свою  електронну адресу через інструмент сайту «Підписатися на розсилку новин» для отримання рекламної інформації у вигляді електронних новин сайту Отримувач рекламної інформації має право в будь-який час відписатися від отримання новин сайту.

2.6 «Зареєстрований Користувач» – фізична особа,що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка реєструє акаунт на Сайті Виконавця через інструмент сайту «Вхід на сайт», може залишати коментарі під Продуктом Замовника, має можливість стати Замовником рекламних послуг.

2.7 «Замовник»— фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка отримує від Виконавця послуги, спрямовані на рекламування Продукту Замовника через сайт Виконавця та пов’язані з ним веб-ресурси в мережі Інтернет. Під терміном «Замовник» мається на увазі:

2.7.1 Організатор Проекту (заходу, акції, фестивалю та ін.) – фізична або юридична особа, що організовує Проект в сфері фестивального руху.

2.7.2 Партнер Порталу – фізична або юридична особа, що пропонує свою продукцію (нагородну, сувенірну, концертну, музичну та ін.) або послуги (робота журі, технічна підтримка, оренда приміщень, проживання та ін.) в сфері фестивального руху.

2.8 «Персональні дані» – контакти (логін Акаунту, Прізвище, ім’я , електрона адреса та телефон) Зареєстрованого Користувача, які він добровільно передає Виконавцю під час реєстрації Акаунту. Персональні дані використовуються Виконавцем: для зв’язку із Зареєстрованим Користувачем; для вирішення можливих поточних проблем з Персональним Кабінетом Зареєстрованого Користувача (розблокування, зміна паролю, пошук архівної інформації та ін.); для надання рекламної інформації у вигляді електронних новин сайту. Персональні дані не можуть бути передані Виконавцем третім особам. В разі, якщо Зареєстрований Користувач самостійно відкриває свої Персональні дані в своєму Акауні для відкритого доступу на сайті, Виконавець не несе відповідальності за використання цих даних третіми особами.

2.9 «Контактні дані» – контакти (Прізвище, ім’я , електрона адреса, телефон та інше) Замовника, які він добровільно та власноруч публікує під час заповнення заявки на розміщення інформації про свій Продукт у відкритому доступі. Контактні дані мають пряме відношення до Продукту Замовника та використовуються Відвідувачами сайту для зв’язку із Замовником. Контактні дані та Персональні дані можуть відрізнятися. Виконавець не несе відповідальності за використання Контактних даних третіми особами.

2.10 «Продукт Замовника» – проект, захід, конкурс, фестиваль, акція та ін. , що рекламує Замовник, викладений Замовником у вигляді текстової та візуальної інформації через інструмент сайту «Кабінет». Під терміном «Продукт Замовника» мається на увазі:

2.10.1 Проект (захід, акція, фестиваль та ін.), що організовує та рекламує Замовник

2.10.2 Партнерська компанія, продукцію чи послуги якої рекламує Замовник

2.11 «Персональний Кабінет» – розділ сайту, доступний для Зареєстрованого Користувача та/або Замовника, в якому Зареєстрований Користувач та/або Замовник може подавати заявку на розміщення інформації про свій Продукт, редагувати, змінювати, доповнювати розміщену інформацію (окрім повного видалення інформації). Повне видалення інформації відбувається лише за запитом Замовника Виконавцеві, та/або у разі невиконання/несвоєчасного виконання умов Договору.

2.12 «Послуги» – перелік рекламних послуг, що надає Виконавець Замовнику, який є невід’ємною частиною Договору. Перелік Послуг може змінюватися і доповнюватися Виконавцем в односторонньому порядку, про що Виконавець повідомляє Замовника окремим електронним повідомленням.

2.13 «Тарифи» – система ставок оплати за Послуги Виконавця, яка є невід’ємною частиною Договору. Перелік та розмір Тарифів може змінюватися і доповнюватися Виконавцем в односторонньому порядку, про що Виконавець повідомляє Замовника на Сайті.

2.14 «Система LiqPay» – платіжний сервіс АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та фізичними особами – підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп’ютерів та / або інших мобільних пристроїв.

2.15 «Інвойс» – електронний рахунок, що надсилається Замовнику через систему LiqPay, та містить перелік Послуг, їх кількість та кошти які покупець має сплатити за Послуги. Інвойс надсилається на вказану Замовником під час реєстрації Акаунту електронну адресу.

2.16 Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

 

3. Предмет Договору

3.1 Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, спрямованих на рекламування Продукту Замовника через сайт Виконавця та/або пов’язані з ним веб-ресурси в мережі Інтернет, згідно з обраним переліком  Послуг, розміщених на Сайті Виконавця у розділі «Співробітництво», на визначених Договором умовах.

 

4. Порядок укладення Договору:

4.1 Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2 Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання рекламних послуг Замовнику, спрямованих на рекламування Продукту Замовника через Сайт Виконавця та пов’язані з ним веб-ресурси в мережі Інтернет,  згідно з обраним переліком Послуг, розміщених на Сайті Виконавця у розділі «Співробітництво».

4.3 Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4 Замовник здійснює Акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

4.4.1 заповнення Замовником заявки на розміщення інформації про Продукт Замовника через графічний редактор у Персональному Кабінеті Замовника на сайті;

4.4.2 здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.

4.5 Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те,  що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.6 Внесення оплати за Послугу є підтвердженням заявки на розміщення інформації про Продукт та його рекламування Замовником.

4.7 Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту Акцепту і діє протягом 12 місяців, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Якщо протягом цього строку жодна зі Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення дії Договору, він автоматично лонгується на такий же строк.

4.8 Укладання Договору означає, що Замовник:

4.8.1 у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;

4.8.2 визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

4.8.3 приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень.

 

5. Порядок розрахунків

5.1 Послуги надаються Замовнику виключно шляхом оплати Замовником обраної Послуги відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.

5.2 Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника, не повертається.

5.3 Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі Інвойсу, наданому Замовнику через платіжну систему LiqPay. Підтвердженням отриманого системою LiqPay платежу вважається квитанція POS-терміналу, надіслана у відповідь, в якій містяться дані транзакції: дата транзакції та сума платежу.

5.4 В окремих випадках за окремою домовленістю оплата Послуг Виконавця може бути здійснена безпосередньо через банк.

5.5 Виписка інвойсу свідчить про те, що товар чи послугу вже надано Замовнику відповідно до умов Договору та у Замовника з’являється обов’язок оплати Послуги.

 

6. Права та обов’язки Виконавця

6.1 Виконавець зобов’язаний:

6.1.1 До початку надання Послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір та порядок надання рекламних послуг шляхом публікації на Сайті Виконавця;

6.1.2 Попередити Замовника про його повну юридичну відповідальність про надання інформації про Продукт Замовника.

6.1.3 Попередити Замовника про можливу відмову у рекламуванні Продукту Замовника, якщо даний Продукт суперечить Закону України «Про захист суспільної моралі»

6.1.4 Розміщувати та рекламувати ПродуктЗамовника відповідно до обраної  Замовником із наданого переліку рекламної Послуги;

6.1.5 Здійснювати надання послуг у терміни, узгоджені із Замовником;

6.1.6 Попередити про зміну, відмову або перенесення термінів надання Послуги завчасно. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником було надано неактуальні Контактні дані;

6.1.7 Надавати послуги Замовнику згідно тарифів, розміщених на Сайті Виконавця.

6.1.8 Забезпечити видалення Акаунту та пов’язаних з ним Персональних даних в разі розірвання Договору з Замовником на підставі скан-копії письмової заяви Замовника, надісланої на електронну адресу Виконавця.

6.2 Виконавець має право:

6.2.1 Виконавець залишає за собою право відмовити у наданні послуг Замовнику, якщо Продукт, наданий Замовником для рекламування, суперечить Закону України «Про захист суспільної моралі»

6.2.2 Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.

6.2.3 Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на рекламні послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця. Зміна вартості рекламних послуг не поширюється на Замовників, які на момент зміни Тарифів вже здійснили 100% оплату Послуги із наданого переліку Послуг.

 

7. Права та обов’язки Замовника

7.1 Замовник зобов’язаний:

7.1.1 Упродовж усього періоду надання Послуг дотримуватися умов цього Договору.

7.1.2 Під час реєстрації Акаунту повідомляти (власноруч вносити) достовірні Персональні дані для зв’язку Виконавця із Замовником.

7.1.3 Під час заповнення заявки на розміщення інформації про Продукт у Персональному Кабінеті повідомляти достовірну інформацію про Продукт та актуальні Контактні дані для відкритого доступу на сайті.

7.1.4 Нести повну юридичну відповідальність за опубліковану на сайті інформацію про свій Продукт.

7.1.5 Під час отримання послуг враховувати рекомендації та поради Виконавця.

7.2 Замовник має право:

7.2.1 Користуватись  послугами згідно умов даного Договору;

7.2.2 Вимагати від Виконавця виконання умовданого Договору;

7.2.3 Самостійно обирати рекламні Послуги із переліку Послуг Виконавця та терміни надання Послуги в рамках діючих Тарифів;

7.2.4 Самостійно в Персональному Кабінеті Замовника вносити зміни та доповнення до інформації про свій Продукт, розміщеної на Сайті Виконавця;

7.2.5 Вносити пропозиції щодо покращення роботи сайтуВиконавця;

7.2.6 Вимагати видалення свого Акаунту та пов’язаних з ним Персональних даних в разі розірвання Договору з Виконавцем шляхом передачі скан-копії письмової заяви Замовника, надісланої на електронну адресу Виконавця.

 

8. Відповідальність сторін

8.1 Виконавець несе відповідальність перед Замовником  за своєчасне надання рекламних Послуг, згідно з заявкою на розміщення інформації про Продукт, переліком Послуг та Тарифами.

8.2 Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови Замовника від надання Послуг у відповідності з вимогами даного Договору.

8.3 Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі  та чинному законодавстві України.

8.4 Замовник несе повну відповідальність за достовірність інформації, якість матеріалу, та актуальність даних, наданих у заявці на розміщення інформації про Продукт Замовника.

8.5 Виконавець не несе відповідальності за використання третіми особами будь-яких даних, що містяться у розміщеній на Сайті Виконавця інформації про Продукт Замовника.

8.6 Виконавець зобов’язується забезпечити захист Персональних даних Замовника, наданих під час реєстрації ним Акаунту на Сайті Виконавця та закритих для стороннього доступу,  які стали відомі Виконавцю у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

8.7 У випадку якщоЗамовник не вказав, або невірно вказав Персональні дані,   Виконавець не відповідає за збитки Замовника ,  понесені в результаті відмови в наданні Послуг та/або здійснення інших дій,  внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.

8.8 В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України з урахуванням умов Договору.

8.9 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

8.10 Виконавець звільняється від майнової відповідальності у разі технічних збоїв (відключення/ушкодження електроживлення і мереж зв’язку, програмних та/або апаратних збоїв у дата-центрі, стороннє ушкодження програмного забезпечення сайту, технічні збої у платіжних системах), а також в інших ситуаціях, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця, які спричинили невиконання Виконавцем умов Договору.

8.11 У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за  ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

 

9. Зміни і розірвання Договору

9.1 Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2 При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на Сайті Виконавця не менше ніж за добу до вступу змін у силу.

9.3 Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.3.1 При прийнятіЗамовником рішення про відмову від отримання Послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом скан-копії письмової заяви, надісланої на електронну адресу Виконавця.

9.3.2 На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

 

10. Вирішення суперечок

10.1 Всі суперечки і розбіжності,що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів та на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.

10.2 Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.

10.3 Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.

 

11. Інші положення

11.1 Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2 Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом 7 (семи) календарних днів по закінченню терміну надання обраної Послуги, Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання даної Послуги.

11.3 З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

 

12. Виконавцем за цим договором є:

Фізична особа-підприємець Некрасова Олена В’ячеславівна, яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 22660000000043304 від 11.04.2008). Платник на спрощеній системі оподаткування. Тел: 0501606183 e-mail: elenamagic1972@gmail.com

 

Завантажити (у форматі PDF)